Rabbiner Mordechai & Yehudit Mendelson mit ihren fünf Kindern Moshe Yehuda, Chaya Mushka, Fruma Dina, Chaim Shlomo Zalman , Rivka und Shira.

 

RAV_6071.JPG

Familie Mendelson 2014.jpg

BG__0473.JPG

tn_DSC_0018.JPG

7.jpg

YO4R4175.JPG

mendelson.jpg

 10.07.08foto-israel-2008 072.JPG